Filter techeniques for periodic phenomena analysis