Leonardo umanista e scienziato. Gli studi di Filippo Bottazzi.