The citizens reporting: a comparison of Italy and USA. Raportarea către cetăţeni: studiul comparativ Italia Şi Sua