“Giordano Bruno nell’apeiroteismo di Thomas Davidson"