“Sintaksa e përbërësve sintaksorë” e prof. M. Çelikut, gjuhëtar i shquar dhe me ndihmesë të çmuar jo vetëm në fushën e sintaksës, shërbeu si shtysa kryesore për të hartuar këtë artikull. Në fokus të tij është vënia në dukje e ndihmesës që këndvështrimi i argumentuar nëpërmjet kësaj vepre, sjell duke u krahasuar me drejtimet sintaksore të përqafuara, për ta afruar gjuhën shqipe me gjuhët, në të cilat ato janë tashmë të zbatuara. Synimi do të arrihet nëpërmjet krahasimit të statusit të përbërësve sintaksorë të trajtuar në këtë vepër, me atë të përbërësve të L. Bloofield-it apo atë të sintagmës së gramatikës gjenerative. Në këtë mënyrë mund të arrijmë të zbulojmë mundësinë e zbatimit të koncepteve përkatëse për gjuhën tonë, duke i dhënë vlerat që meriton, këtij këndvështrimi të ri, të sjellë nëpërmjet kësaj vepre me vlerë.

Përbërësit sintaksorë në këndvështrimin e prof. M. Çelikut: vështrim krahasues

Flora Koleci
2016-01-01

Abstract

“Sintaksa e përbërësve sintaksorë” e prof. M. Çelikut, gjuhëtar i shquar dhe me ndihmesë të çmuar jo vetëm në fushën e sintaksës, shërbeu si shtysa kryesore për të hartuar këtë artikull. Në fokus të tij është vënia në dukje e ndihmesës që këndvështrimi i argumentuar nëpërmjet kësaj vepre, sjell duke u krahasuar me drejtimet sintaksore të përqafuara, për ta afruar gjuhën shqipe me gjuhët, në të cilat ato janë tashmë të zbatuara. Synimi do të arrihet nëpërmjet krahasimit të statusit të përbërësve sintaksorë të trajtuar në këtë vepër, me atë të përbërësve të L. Bloofield-it apo atë të sintagmës së gramatikës gjenerative. Në këtë mënyrë mund të arrijmë të zbulojmë mundësinë e zbatimit të koncepteve përkatëse për gjuhën tonë, duke i dhënë vlerat që meriton, këtij këndvështrimi të ri, të sjellë nëpërmjet kësaj vepre me vlerë.
2016
9789928178695
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Perberesit sintaksore veshtrim krahasues I costituenti osservazione comparata1.pdf

non disponibili

Licenza: Non specificato
Dimensione 421.46 kB
Formato Adobe PDF
421.46 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11587/490705
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact