REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI IN NJIHOVE PREMOŽENJSKOPRAVNE POSLEDICE