Indagini in situ e simulazioni numeriche del run up