Yoroppa ni okeru Sarashina nikki no juyo to hyoka (Ricezione e considerazione del Sarashina nikki in Europa)