MANG KE, Il tempo senza tempo (traduzione dal cinese del volume Mei you shijian de shijian di Mang Ke).